ต้อนรับ ผอ.ใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ต้อนรับ นาย กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยข้าวอุดรธานีคนใหม่ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการใกล้เคียงมาร่วมยินดี

6105

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายสุขวิทยา ภาโสภะ นักวิชาการเกษตรชำนาญนาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ต้อนรับ นาย กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยข้าวอุดรธานีคนใหม่ โดยมีคณะข้าราชการ และพนักงานจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นร่วมมาส่ง และมี ตัวแทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี มาร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก6103

6014

610

6101

6102