>>>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊ปไซต์ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี<<<<

king

welcome

 

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิณาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดย นายธานี ชื่นบาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ได้นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงมลและนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี

อ่านต่อ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ต้อนรับ นาย กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยข้าวอุดรธานีคนใหม่ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการใกล้เคียงมาร่วมยินดี

อ่านต่อ

นางวราภรณ์ บุญประคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)ปี 2560

อ่านต่อ

20954085 1860715144246407 4376227889015934319 n

A4 2560

 

a4

 

in c